ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรม "Setting up for Sustainable IT Infrastrcture for Advanced IT Using Conventional, Virtual ClassRoom and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN"
วันที่ประกาศ :: 2018-06-26
เอกสารประกอบ :: 061462018_1528396912 (3).pdf
รายละเอียด ::
สกอ.ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "Setting up for Sustainable IT Infrastrcture for Advanced IT Using Conventional, Virtual ClassRoom and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN" ณ เมือง Noida ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ทั้งนี้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย แต่ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 ย้อนกลับ