ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs):
วันที่ประกาศ :: 2018-06-26
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถาบันคลังสมองของชาติจะจัดการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :

1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 200 ท่าน เท่านั้นโดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการ ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

2. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาท/คน (1วัน)

3. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท/คน (2 วัน)

4. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมสัมมนาฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2018/06/sdgs2018/

โดยคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากงบโควตาการประชุมภายในประเทศฯ และสามารถสมัครได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ