ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วยMicrosoft Excel 2013 เบื้องต้น
วันที่ประกาศ :: 2018-07-05
เอกสารประกอบ :: 012562018_1459563821.pdf
รายละเอียด ::
เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วยMicrosoft Excel 2013 เบื้องต้น ” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวลินทิรา มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดดังแนบ

หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ