ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: อบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”
วันที่ประกาศ :: 2018-07-05
เอกสารประกอบ :: 062862018_1553487799.pdf
รายละเอียด ::
วช. โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน 8 รุ่น การอบรมดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 8 (รุ่นที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561) ในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 
 ย้อนกลับ