ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal)
วันที่ประกาศ :: 2018-07-05
เอกสารประกอบ :: 012862018_1339276112.pdf
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal) ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://qa.msu.ac.th/miniukm19 พร้อมกับจัดส่งแบบบันทึกเรื่องเล่า ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
 ย้อนกลับ