ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน NCCU Elite Scholarship Program
วันที่ประกาศ :: 2018-08-14
เอกสารประกอบ :: 06782018_1331174675.pdf
รายละเอียด ::
National Chengchi University Taiwan ประชาสัมพันธ์ทุน NCCU Elite Scholarship Program สำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ National Chengchi University ไต้หวัน ทางด้าน Asia Pacific Studies, Communication, Economics, International Affairs, Business โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน อันมีรายละเอียดดังแนบ

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ