ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: AUAP Student English Debate Competition (SEDC)
วันที่ประกาศ :: 2018-09-13
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่าเลขาธิการ Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ในงาน AUAP Student English Debate Competition (SEDC) ประกอบด้วยนักศึกษา 3 คน และบุคลากรผู้ควบคุมทีม 1 คน โดยสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการที่ผู้จัดกำหนดไว้ ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลดังนี้

ชนะเลิศ 3000 USD

รองชนะเลิศอันดับ 1 2000 USD

รองชนะเลิศอันดับ 2 1000 USD

ระยะเวลา: 15-21 ตุลาคม 2561 (รวมวันเดินทาง 2 วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร: จัดทีมนักศึกษา 3 คน และบุคลากรผู้ควบคุมทีม 1 คน

การสนับสนุน/ทุน: ไม่มี ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึงการบริการรับส่งสนามบินในกรุงเทพฯ ที่พัก มื้ออาหาร และการนำเที่ยว

เว็บไซต์: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-upcoming_detail.php?info_id=1549

โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ช่วงเช้า
 
 ย้อนกลับ