ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน
วันที่ประกาศ :: 2018-09-13
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนอันมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา: Spring Semester 2019 (มีนาคม – มิถุนายน)

คุณสมบัติ:

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

2.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลี (นักศึกษาต้องยื่นผลคะแนนสอบ EPTUS)

การสนับสนุน/ทุน: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เว็บไซต์: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1548

โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
 
 ย้อนกลับ