ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต จำนวน 2 โครงการ ภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วันที่ประกาศ :: 2018-10-31
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต จำนวน 2 โครงการ ภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังนี้

1. โครงการ AUN-ACTS จำนวน 3 ทุน ไปแลกเปลี่ยนในทุกสาขาวิชา ณ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 25 มหาวิทยาลัย ตามรายชื่อดังแนบ

2.โครงการ AIMS จำนวน 13 ทุน ไปแลกเปลี่ยนในสาขา Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy) ณ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Terengganu และ Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

คุณสมบัติ ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษต่างๆ หรือมีผลคะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษ 101 และ 102 ในระดับ 3.0 ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาภาคการศึกษา และไม่รับทุนอื่นๆ ในระหว่างการสมัครและเข้าร่วมโครงการ

การสนับสนุน/ทุน จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของทุนและรายชื่อกระบวนวิชาโดยการแสกน QR Code และสามารถสมัครได้โดยตรงในเว็บไซต์ www.icdi.cmu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิรัฬญาห์ รัตนปิณฑะ โทร. 43709

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561
 
 ย้อนกลับ