ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก
วันที่ประกาศ :: 2018-11-19
เอกสารประกอบ :: 0213112018_958282313.pdf
รายละเอียด ::
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะเผยแพร่ราย 4 เดือน ในเดือนมกราคม - เมษายน , พฤษภาคม - สิงหาคม และ กันยายน - ธันวาคม สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ และศึกษารายละเอียดจาก QR Code ดังกล่าว
 
 ย้อนกลับ