ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบที่ 1
วันที่ประกาศ :: 2018-11-19
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง ทางโทรศัพท์ 053-94-8629โทรสาร 053-94-8630 หรือทางอีเมล์ laccmu.training@gmail.com http://www.lac.cmu.ac.th/

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง ทางโทรศัพท์ 053-94-8629โทรสาร 053-94-8630 หรือทางอีเมล์ laccmu.training@gmail.com
 
 ย้อนกลับ