ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4
วันที่ประกาศ :: 2018-11-19
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ รร.ปทุมวัน ปริ้นเซส กทม. http://www.knit.or.th/web/2018/02/r3i/
 
 ย้อนกลับ