ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: 2019 Spring Semester Graduate School Admission
วันที่ประกาศ :: 2018-11-22
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Kumoh National Institute of Technology ประชาสัมพันธ์ 2019 Spring Semester Graduate School Admission เพื่อรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1602
 
 ย้อนกลับ