ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: Smart Researcher ครั้งที่ 1/2562 การอบรม เรื่อง "การยื่นขอรับการพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์"
วันที่ประกาศ :: 2019-01-29
เอกสารประกอบ :: จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์.pdf , Example - SIS.pdf
รายละเอียด ::
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้นใจ เข้าร่วมกิจกรรม Smart Researcher ครั้งที่ 1/2562 การอบรม เรื่อง "การยื่นขอรับการพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องบรรยายผักแว่น 401 อาคาร ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์

ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ http://gg.gg/czfgk ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
 
 ย้อนกลับ