ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (รอบ 2) (dl: 15/03/62)
วันที่ประกาศ :: 2019-03-08
เอกสารประกอบ :: 1.1 ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้ 2562 - รอบ 2.pdf
รายละเอียด ::
สนับสนุนทุน 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากร
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship

หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2562 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5394-4376 (ตุณจินดา)
 
 ย้อนกลับ