ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
วันที่ประกาศ :: 2019-03-19
เอกสารประกอบ :: 061532019_1138325290.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

โดยสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยดังแนบ ไปยังเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ