ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)
วันที่ประกาศ :: 2019-03-19
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.resrarchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
 
 ย้อนกลับ