ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
วันที่ประกาศ :: 2019-03-19
Link ::www.thairice.org
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยได้แจ้งมายังคณะเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเข้าประกวด โดยแบ่งประเภทผู้สมัครเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้สม้ครเป็นผู้ประกอบการเอกชนหรือมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : ผู้สมัครที่ไม่อยู่ในกลุ่มแรก

กำหนดปิดรับผลงานภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562
หากสนใจติดต่อได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ