ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่น 9 (dl: 31/05/62)
วันที่ประกาศ :: 2019-05-16
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
วช. โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่น 9 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้โดยตรง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ที่ www.labanimals.net ภายใน วันที่ 5 มิถุนายน 2562
 
 ย้อนกลับ