ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: สัมมนา เรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ รร.เดอะ สุโกศล)
วันที่ประกาศ :: 2019-05-16
เอกสารประกอบ :: 2177.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศซ.) และกองทุนประชากรแห่งประชาชาติประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาประจำปี เรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.45-13.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/MRD1B2HgrF3Mb5FNA ได้โดยตรงต่อไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 
 ย้อนกลับ