ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” วันที่ 19-21 มิ.ย. 62
วันที่ประกาศ :: 2019-05-24
เอกสารประกอบ :: อบรมสถิติชีวการแพทย์.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่น 4 ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้โดยตรง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ที่ www.labanimals.net ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
 
 ย้อนกลับ