ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
วันที่ประกาศ :: 2019-05-27
เอกสารประกอบ :: ลูกไก่-รุ่นที่ 1.pdf
รายละเอียด ::
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
 
 ย้อนกลับ