ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” วันที่ 2 ก.ค. 62
วันที่ประกาศ :: 2019-06-20
เอกสารประกอบ :: PR poster seminar 2019.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุม (NPS Rice Grain Auditorium) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวได้ที่ https://forms.gle/5UzLkQZvBxPGQxCq5
 
 ย้อนกลับ