ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: The Mitsui Sumimoto Insurance Welfare Foundation (MSIWF) 2019
วันที่ประกาศ :: 2019-06-20
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ The Mitsui Sumimoto Insurance Welfare Foundation (MSIWF) 2019 ในหัวข้อ Traffic Safety สำหรับนักวิจัยและคณาจารย์ เพื่อรับทุนสูงสุดจำนวน 150,000 บาท เปิดรับข้อเสนอทั้งแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม กำหนดเริ่มงานวิจัยช่วงเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 อันมีรายละเอียดดังแนบ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25620044

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
 ย้อนกลับ