ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: NUS Fellows Program (dl: 31/6/62)
วันที่ประกาศ :: 2019-06-24
เอกสารประกอบ :: nus-asean-fellows-list-of-pi-science.pdf , nus-asean-fellows---list-of-pi-arts-updated.pdf
รายละเอียด ::
- ประเภทโครงการ:: "NUS Fellows Program" โดย National University of Singapore (NUS) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำวิจัย ณ NUS
- ระยะเวลา:: 6 - 12 เดือน
- การสนับสนุน:: ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนที่พักบางส่วน เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 2,000 SGD และได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพกับ NUS
- คุณสมบัติเบื้องต้น:: วุฒิ ป.เอก, มีประสบการณ์วิจัย Post PhD Research ไม่เกิน 10 ปี
โดยมีรายละเอียด List of Host Professors ดังแนบ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nus.edu.sg/research/funding-opportunities/NUS-fellows-programme-southeast-asia ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2562
 
 ย้อนกลับ