ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนด้านวิจัยจาก วช. ประจำปี 2563
วันที่ประกาศ :: 2019-09-14
เอกสารประกอบ :: ปชส. ทุนจาก วช. ปี63.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ออกประกาศเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนดังนี้

1) ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย (เดิมบริหารโครงการโดย สกว.)

1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ โครงการละ 600,000 บาท/2 ปี
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการละ 600,000 บาท/2 ปี
3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) โครงการละ 1,500,000-3,000,000 บาท/3 ปี
4. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
5. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โครงการละ 12,000,000บาท/3 ปี
โดยมีรายละเอียดแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ, เงื่อนไขพิเศษเฉพาะทุน ดังแนบ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://gg.gg/eki2q

2) ทุนวิจัยและนวัตกรรมในเด่นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่ม โดยนักวิจัยทุกท่านที่มีชื่อในโครงการต้องไม่ติดค้างงานวิจัยใน NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2560 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2560) โดยผู้สนใจสามารถ download เอกสาร ประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://gg.gg/eki2x

ดูรายละเอียดเงื่อนไขการสนับสนุนของคณะฯ ได้ทางระบบ e-document หากประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งผ่านภาควิชามายัง หน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
 
 ย้อนกลับ