ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2563 (dl: 13.12.62)
วันที่ประกาศ :: 2019-11-22
เอกสารประกอบ :: ทุนศูนย์วิจัย-กลุ่มวิจัย 2563.pdf
รายละเอียด ::
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship

หรือ https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25620120&id2=04

ส่งเอกสารผ่านภาควิชาต้นสังกัด มายังหน่วยบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562
 
 ย้อนกลับ