ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (dl: 13.12.62)
วันที่ประกาศ :: 2019-11-22
เอกสารประกอบ :: 1.1 ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้ 2563.pdf
รายละเอียด ::
สนับสนุนทุน 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship

หมดเขตรับสมัคร 13 ธันวาคม 2562 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363, 0-5394-4376
 
 ย้อนกลับ