ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ประกาศ :: 2019-11-27
เอกสารประกอบ :: ปชส. CMUJ.pdf , CMUJ.pdf
รายละเอียด ::
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่จำกัดรอบและเวลาในการส่ง และไม่เสียค่าใช้จ่าย

- Chiang Mai University Journal of Natural Sciences) มีกำหนดออกวารสารปีละ 4 ฉบับ คือ เดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม

- ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities) มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือเดือนมิถนายน และธันวาคมของทุกปี

website: http://cmuj.cmu.ac.th
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5394-3603-5
 
 ย้อนกลับ