ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ขอเชิญส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
วันที่ประกาศ :: 2019-11-27
เอกสารประกอบ :: ปชส. CMU e-book.pdf , e-book.pdf
รายละเอียด ::
ขอเชิญส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยไม่จำกัดรอบและเวลาในการส่ง

สำนักพิมพ์ฯ ให้บริการหา readers จัดทำรูปเล่ม รวมถึงโฆษณาให้ ฟรี! พร้อมสิทธิพิเศษ: มอบลิขสิทธิ์ผลงาน 20% จากยอดจำหน่ายให้ผู้แต่ง (2 ครั้งต่อปี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-3603-5
email: cmupress.th@gmail.com
 
 ย้อนกลับ