ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Medicopolis เมืองนวัตกรรมการแพทย์
วันที่ประกาศ :: 2019-12-02
เอกสารประกอบ :: ประกาศทุนและนำเสนอทุน Medicopolis.pdf
รายละเอียด ::
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Medicopolis เมืองนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 1 ล้านบาท/โครงการ

ปิดลงทะเบียนผู้สนใจยื่นข้อเสนอภายใน 15  ธันวาคม 2562 นี้
https://forms.gle/ge4CB5G3MYWfLYgU8

รายละเอียดเพิ่มเติม click >> https://www.facebook.com/459199687509287/posts/2491668700929032/หรือ
 
 ย้อนกลับ