ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: เอกสารการบรรยาย Smart Researcher ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
วันที่ประกาศ :: 2019-12-18
เอกสารประกอบ :: Flagship 63.pdf , PMU_C_ConceptSlides.pdf , ยุทธศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มช. ตามแนวทางก.pdf , RDI Platform_20191028.pdf
รายละเอียด ::
เอกสารการบรรยาย Smart Researcher ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 ย้อนกลับ