ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” 21-22 พ.ค. 63
วันที่ประกาศ :: 2019-12-26
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน

“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (The 6th TNI Academic Conference 2020 (TNAC) and 2020 – 6th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

https://tniac.tni.ac.th/ หรือ http://icbir.tni.ac.th/
 
 ย้อนกลับ