ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ขอเชิญอบรม “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563"
วันที่ประกาศ :: 2020-01-08
เอกสารประกอบ :: ขอเชิญอบรม NRMS ปี 63.pdf
รายละเอียด ::
วช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563"

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2263
 
 ย้อนกลับ