ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ด่วน!! Research Gap Fund ประจำปี 2563 (dl. 13.01.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-01-08
เอกสารประกอบ :: ทุน Research Gap Fund 63.pdf
รายละเอียด ::
กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2563)

https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstda-services/research-gap-fund/12916
 
 ย้อนกลับ