ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (รอบ 2) (dl: 28.02.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-02-12
เอกสารประกอบ :: 1.1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเงินรายได้ปี 2563-รอบ 2[30.01.2563].pdf
รายละเอียด ::
สนับสนุนทุน 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากร

หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363, 0-5394-4376

รายละเอียดเพิ่มเติม click >> https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship
 
 ย้อนกลับ