ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 (27-29 พ.ค. 63)
วันที่ประกาศ :: 2020-02-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับบทความ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.rmutto.ac.th
 
 ย้อนกลับ