ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: โครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) (30 เม.ย. - 1 พ.ค. 63)
วันที่ประกาศ :: 2020-02-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ณ รร. วินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยกำหนดการลงทะเบียนอัตรา Early Bird ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/
 
 ย้อนกลับ