ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: มข. ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ
วันที่ประกาศ :: 2020-11-13
Link ::https://ai.kku.ac.th/
เอกสารประกอบ :: กำหนดการ.pdf , Poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU AI for Healthcare in the post COVID-19 era ระยะที่ 2: ปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ (ซึ่งจัดใน 2 รูปแบบ คือ Onsite และ Online ผ่านแอปพลิเคชั่น zoom)

โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสามารถลงทะเบียนเข้าอบรม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://ai.kku.ac.th/

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจริยา สงวนรัตน์ โทร. 043-202059
E-mail: schariya@kku.ac.th
 
 ย้อนกลับ