รายการข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
  การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่น 9 (dl: 31/05/62) 2019-05-16 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (รอบ 2) (dl: 15/03/62) 2019-03-08 
  โครงการ “SMART Visa” 2019-02-26 
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก 2018-11-19 
  Aoyama Gakuin University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Aoyama Gakuin University Spring 2019 2018-09-13 
  Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2018-09-13 
   AUAP Student English Debate Competition (SEDC) 2018-09-13 
   The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders 2018-07-11 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal) 2018-07-05 
  อบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” 2018-07-05 
  การอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วยMicrosoft Excel 2013 เบื้องต้น 2018-07-05 
  โครงการฝึกอบรม "Setting up for Sustainable IT Infrastrcture for Advanced IT Using Conventional, Virtual ClassRoom and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN" 2018-06-26 
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ European Research Fellowship (Workshop on Effective Proposal Preparation for European research Fellowship) 2018-05-10 
  โครงการ Japanese Business Internship Program 2018-05-07 
  School of Health and Welfare, Jonkoping University ประเทศสวีเดน แนะนำการเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน Exchange Studies 2018-04-04 
  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 2018-04-04 
   การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-03-28 
  การแสดงนิทรรศการ Thailand Lab International 2018 2018-03-12 
  ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018-03-12 
   Short-term Summer Session of Kansai University, Japan 2018-03-12 
  การบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย "Endeavor Scholarships and Fellowships" 2018-03-12 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 2018-03-06 
  กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2018-03-05 
  โครงการ Temasek Foundation International Leadership Enrichment and Regional Networking – TFI LEaRN AY 2018-2019 2018-02-26 
  การทดสอบว้ดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) ครั้งที่ 1/2018 2018-02-26 
   Indonesian Herbs Camp 2018-02-26 
  โครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) 2018-02-22 
  กำหนดการทดสอบว้ดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) 2018-02-21 
  Okayama University Summer School 2018 2018-02-14 
  โครงการ AGU Summer Program 2018 2018-02-14 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yamaguchi University, Japan Fall 2018 และ Spring 2019 2018-02-14 
  โครงการ FameLab Thailand 2018-02-12 
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-02-12 
  Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จะจัด Summer School 2018 2018-02-08 
  การจัดแสดงนาฏศิลป์อินเดีย Rajasthani Folk Dance 2018-02-05 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next
 
 ย้อนกลับ