ผู้มาเยือน (Visitor)

2558

ผู้มาเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ว/ด/ป ที่มาเยือน
ตัวเลือก
1. Assoc. Prof. Dr.Tran Cong Khanh (อดีตคณบดี), Hanoi University of Pharmacy
2. Assoc. Prof. Dr.Tran Van On, Head of Department of Botany, Hanoi University of Pharmacy
Hanoi University of Pharmacy 19 สิงหาคม  2558
Mr.Stuart Corlett, R.Ph.
Mr.Dennis Laudel, R.Ph.
Mr.Tim Holmes, R.Ph.
- 16 มีนาคม  2558
Prof.Dr.Toshihiko Toida Chiba University 16 มีนาคม  2558
Dr.Ivana Knesevic ตำแหน่ง Group Lead, Norms and Standards for Biologicals Technologies Standards and Norms Essential Medicines and Health Products, World Health Organization World Health Organization 20 พฤศจิกายน  2558
1.Dr.Baek-Soo Han, College of Pharmacy, Chung Ang University, Republic of South Korea
2.Dr.Sung-Goo Park, Korea Research Institute of Biosciences&Biotechnology, Republic of South Korea
3.Professor Dr.Cho Sa Yeon, College of Pharmacy, Chung Ang University
College of Pharmacy, Chung Ang University and College of Pharmacy, Korea Research Institute of Biosciences&Biotechnology 19 พฤศจิกายน  2558 ถึง 19 พฤศจิกายน  2558
Dr. Susan Matthews, Associate Dean for Admissions, Faculty of Science, Chair of South East Asia Dialogue Group University of East Anglia 20 พฤศจิกายน  2558
Dr.Connie Chan College of Pharmacy, University of Arizona 29 ตุลาคม  2558 ถึง 2 พฤศจิกายน  2558

2557

ผู้มาเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ว/ด/ป ที่มาเยือน
ตัวเลือก
Dr.R.Lee Evans Auburn University 22 สิงหาคม  2557
รายชื่อจากสาธารณรัฐพม่า
1.Dr.Htun Naing Oo Director General, Department of Traditional medicine
2.Prof.Dr.Than Maung Rector, University of Traditional Medicine
3. Ms.Tin Tin Moe Assistant Researcher Tutor, University of Traditional Medicine
4.Mr.U Mg Mg Oo Owner of Great Wall Traditional Medicine Manufacturer

รายชื่อจากคณะเศรษฐศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิจัย ประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการฯ
2. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
3. คุณรุ่งนภา ลัคนาพรวิสิฐ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
Department of Traditional medicine และ University of Traditional Medicine 29 สิงหาคม  2557
1.Md. Khairul Islam , Deputy Secreatary, Local Government Division
2.Md. Golam Baten, Senior Assistant Chief Planning Commission
3.Md. Azahar Ali, Chief Executive Officer Rajshahi City Corporation
4.Md.Abdullah Al Harun , Chief Health Officer Dhaka South City Corporation
5.Md. Sabirul Islam , Deputy Project Director (A&T)
6.Md. Safiul Alam , Deputy Project Director ( Finanace )
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข บังกลาเทศ 21 เมษายน  2557 ถึง 24 เมษายน  2557

1. DATIN MARIANI BINTI NIZARUDDIN, Head of delegate
2. Dr.ZAINOL AKBAR ZAINAL, Deputy dean
3. Dr.WAN ROSALINA BINTI WAN ROSLI, Senior lecturer 11 - 17 มกราคม 2557
4. MDM NURUL ADILLA @ HAYAT BINTI JAMALUDDIN, Senior lecturer 11 - 17 มกราคม 2557
Cyberjaya University College of Medical Sciences 11 มกราคม  2557 ถึง 14 มกราคม  2557
1.Asst.Prof.Dr.Leslie Ochs, College of Pharmacy, University of New England
2.Assoc.Prof.Kim Tanzer, Assistant Dean for Experiental Affairs, College of Pharmacy, Western New England University
University of New England and Western New England University 19 พฤศจิกายน  2557 ถึง 21 พฤศจิกายน  2557
1. Prof.Dr. Gary Oderda Professor and Director of Pharmacotherapy Outcomes Research Center University of Utah สหรัฐอเมริกา
2. Mrs. Verapan Santitamrongpan Coordinator Experiential Education-Institutional TIE Thailand
3. Ms. Chalaporn Taweesirisap Assistant TIE Thailand Coordinator TIE Thailand
University of Utah 26 กุมภาพันธ์  2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์  2557
Prof.Bruce G. Weniger Emory University 11 กุมภาพันธ์  2557
Prof.Dr.Richard Randall Wickett University of Cincinneti 16 กุมภาพันธ์  2557 ถึง 18 กุมภาพันธ์  2557
Prof.Dr.Manfred Cramer Munich University of Applied Sciences 26 กุมภาพันธ์  2557
Prof.Dr.Edward Moreton University of Maryland, College of Pharmacy 4 กันยายน  2557
Prof.Dr.Kumamoto Takuya Musashino University 5 กันยายน  2557
Assoc.Prof.James Scott Western University 5 กันยายน  2557
1.Dr.Yi Yi Myint ตำแหน่ง Director General
2.Dr.Tin Tin Thein ตำแหน่ง Director, Biomedical Research
Department of Medical Research (Upper Myanmar) 17 กันยายน  2557
Prof.Dr.Manfred Cramer Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences 16 กรกฎาคม  2557 ถึง 28 สิงหาคม  2557
Mr. Haruki Kinoshita UMN Pharma 25 กรกฎาคม  2557 ถึง 11 สิงหาคม  2557