ผู้มาเยือน (Visitor)

2558

ผู้มาเยือน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ว/ด/ป ที่มาเยือน
ตัวเลือก
1. Assoc. Prof. Dr.Tran Cong Khanh (อดีตคณบดี), Hanoi University of Pharmacy
2. Assoc. Prof. Dr.Tran Van On, Head of Department of Botany, Hanoi University of Pharmacy
Hanoi University of Pharmacy 19 สิงหาคม  2558
Mr.Stuart Corlett, R.Ph.
Mr.Dennis Laudel, R.Ph.
Mr.Tim Holmes, R.Ph.
- 16 มีนาคม  2558
Prof.Dr.Toshihiko Toida Chiba University 16 มีนาคม  2558
Dr.Ivana Knesevic ตำแหน่ง Group Lead, Norms and Standards for Biologicals Technologies Standards and Norms Essential Medicines and Health Products, World Health Organization World Health Organization 20 พฤศจิกายน  2558
1.Dr.Baek-Soo Han, College of Pharmacy, Chung Ang University, Republic of South Korea
2.Dr.Sung-Goo Park, Korea Research Institute of Biosciences&Biotechnology, Republic of South Korea
3.Professor Dr.Cho Sa Yeon, College of Pharmacy, Chung Ang University
College of Pharmacy, Chung Ang University and College of Pharmacy, Korea Research Institute of Biosciences&Biotechnology 19 พฤศจิกายน  2558 ถึง 19 พฤศจิกายน  2558
Dr. Susan Matthews, Associate Dean for Admissions, Faculty of Science, Chair of South East Asia Dialogue Group University of East Anglia 20 พฤศจิกายน  2558
Dr.Connie Chan College of Pharmacy, University of Arizona 29 ตุลาคม  2558 ถึง 2 พฤศจิกายน  2558