ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยการเงินและบัญชี
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<<ธันวาคม 2564 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม 02399
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555

วิสัยทัศน์
 

กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนางานและองค์กร
พันธกิจ
 

1. ควบคุมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน

2. ข้อมูลทางการเงินและบัญชี ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

3. การจัดซื้อจัดจ้าง รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันต่อความต้องการใช้งาน

4. พัฒนาระบบควบคุมคลังพัสดุและครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน มีความถูกต้องและตรวจนับได้

 

เป้าหมาย (Goal)

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

2. เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินและบัญชี ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคลังพัสดุและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่