ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยบัณฑิตศึกษา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


<<พฤศจิกายน 2565 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม 08014
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555

28 / 01 / 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน CMU Presidential Scholarship ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
23 / 01 / 2562
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การยื่นเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ และ การเขียนข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย"
ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับป.โท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship
ครงการแลกเปลี่ยน Semtember 2019 intake ณ Osaka University
ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2562
12 / 11 / 2561
ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้นภายในประเทศและต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
29 / 10 / 2561
ขอเชิญคณาจารย์
 
  ประกาศ / แนวปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ บัณฑิตวิทยาลัย
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  จริยธรรมงานวิจัย
  การรับรองคุณวุฒิ จาก ก.ค.ศ.
  การรับรองคุณวุฒิ จาก ก.พ.
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข ณ ะ นี้ ยั ง ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ค่ ะ
  การสำเร็จการศึกษา
  รายงานภาระงานคุมวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  หลักสูตรปริญญาเอก
  หลักสูตรปริญญาโท

  การเสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์
  การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาเอก
  ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
  การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
  อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย(อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ/
  คู่มือเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
  การจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบ TQF (Template)
  ห้องพักนักศึกษา
  ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวปฏิบัติ
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับคณาจารย์/ภาควิชา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่