ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<<ธันวาคม 2562 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Start:    06/01/2555

  เรื่อง
   U-Learning โลกยุคใหม่กับการศึกษาเรียนรู้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือ
  วันที่ประกาศ
16 / 06 / 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    U-Learning โลกยุคใหม่กับการศึกษาเรียนรู้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือ
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาพลเมืองของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง มีสติปัญญา รู้จักใช้ความคิด ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ การดำเนินชีวิต มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพการงาน ส่งผลให้ สังคมของประเทศนั้นๆ อยู่ด้วยกันได้ อย่างมีความสุข และทำให้บ้านเมืองเกิดความเจริญก้าวหน้าในที่สุด ในปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอทีนั้นได้เข้ามามีบทบาทของการดำเนินชีวิตของคนเราในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาเรียนรู้ นาย บิล เกตส์ แห่ง บริษัทไมโครซอฟต์ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ไอทีในด้านการศึกษา ไว้ว่า ประโยชน์สูงสุดของไอที ได้แก่ การนำไอทีมาใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น จึงเกิดความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมในช่วง5-10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อของ e-Learning นั่นเอง ซึ่งคำว่า e-Learning นั้น สามารถอธิบายได้สองลักษณะ ลักษณะแรก ได้แก่ การเรียนในลักษณะใดๆ ก็ตามที่อาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากความหมายนี้กว้างมาก และ ครอบคลุมการเรียน ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกลักษณะ นิยามดังกล่าวจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก ลักษณะที่สอง e-Learning ได้แก่ การเรียนรู้ออนไลน์ โดยอาศัยเว็บเทคโนโลยีเป็นสื่อในการนำเสนอ ส่งผ่าน และถ่ายทอดเนื้อหา (ดิจิตัล คอนเทนต์) โดยที่ผู้เรียนจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว นอกจากการเข้าไปเรียนรู้ในระบบ e-Learning แล้ว ผู้เรียนยังสามารถใช้ระบบ e-Learning ในการติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆ กับครู อาจารย์ และผู้รู้ท่านอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง กับผู้อื่นๆ ที่มีความสนใจเดียวกันได้

ขณะนี้ ได้เกิด วิวัฒนาการ จากการเรียนในลักษณะ e-Learning สู่ U-Learning (ย่อมาจาก Ubiquitous Learning อ่านว่า ยู-บิ-ควิ-ตัส เลิร์น-นิ่ง) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา โดยอาศัยการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ หรือรอบๆ ตัวของผู้เรียนนั่นเอง ดังนั้น การเรียนแบบ U-Learning จึงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และ โดยทุกเครื่องมือในการเข้าถึงการเรียนรู้ โดยไม่จำกัดเฉพาะการเข้าถึง จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แต่หมายรวมถึง จากเครื่องมืออื่นๆ เช่น โน้ตบุ๊ก UMPC (Ultra Mobile PC) PDA (Personal Digital Assistant) หรือ แม้กระทั่ง มือถือประเภทต่างๆ เป็นต้น ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของการเรียนรู้ในลักษณะ U-Learning ได้แก่ โรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ U-Computing ของประเทศเกาหลีใต้ หรือ มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บาน่า แชมเปญจน์ (ed.uiuc.edu/uli

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภูมิภาค ในประเทศไทย ได้มีความพยายามในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ก้าวสู่รูปแบบการเรียนรู้ U-Learning โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อการดำเนินการต่างๆ ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา และชุมชนภายในให้เอื้อต่อการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากไอที และการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างชีวิตไอทีให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของนักศึกษา อาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้น โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังอยู่ในช่วงแรกของการดำเนินการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงปี 2556 โดยหวังว่า ใน 4 ปีข้างหน้า นักศึกษาและชุมชนภายในมหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างครอบคลุม ในทุกสถานที่ ทุกเวลา และจากเครื่องมือที่หลากหลาย โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ (Emerging Technology) ที่เรียกว่า Ubiquitous Technology โดยมีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ คือ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน เช่น การเพิ่มศักยภาพของระบบเครือข่ายหลัก การขยายความเร็ว ความครอบคลุม การดูแลด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มจุดของการให้บริการเครือข่ายแบบไร้สาย การบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการสื่อสารทางเสียงผ่านเครือข่าย (VOIP) และที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การให้บริการการใช้ประโยชน์สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้ และเพื่อให้เกิด productivity ต่างๆ ของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น การให้บริการเนื้อหาการเรียนในลักษณะดิจิตัลคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เวอร์ช่วลมีเดีย สตรีมมิ่งมีเดีย Game-based Learning e-book เป็นต้น
 
Previous 

Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่