ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<<พฤศจิกายน 2565 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Start:    06/01/2555

  เรื่อง
   สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการ ตลอดปี 2554
  วันที่ประกาศ
10 / 06 / 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หลักสูตรอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการ ตลอดปี 2554

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ล้วนมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก การบริหาร การจัดการองค์กร รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติ และระดับบริหาร ทั้งนี้ การเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาขึ้นได้ การเรียนรู้เทคนิคและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นจะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การมีศักยภาพในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการในการเพิ่มพูนศักยภาพดังกล่าว จึงได้ร่วมกับเครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย (The Thailand Training Network หรือ TTN) ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวน 35 หลักสูตร รวม 108 ชั่วโมง ทุกวันพฤหัสบดี ภาคเช้า เวลา 9.00 ? 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 ? 16.30 น. ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ? 6 ตุลาคม 2554 (ตามตารางหลักสูตรฯ ดังแนบ) โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจด้านต่างๆ ดังนี้วิชาเฉพาะสำหรับภาครัฐ จำนวน 18 ชั่วโมง1.วิวัฒนาการ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

2.ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3.การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคราชการ

4.คุณธรรมและจริยธรรมองค์กรในภาครัฐ

การวางแผนและการบริหาร จำนวน 24 ชั่วโมง1.กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3.การวางแผนและบริหารจัดการความรู้ (KM Plan)

4.การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

5.แนวคิดการจัดกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคม AEC (ASEAN Economic Community)

7.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

8.ปรัชญา ?เศรษฐกิจพอเพียง? กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 18 ชั่วโมง1.กลยุทธ์ของ HR ยุคใหม่

2.การบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

3.การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร

4.การจัดฝึกอบรมตาม Competency (Competency Based Training)

5.เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.การบริหารคนเก่ง (Talent Retention)

การสื่อสาร จิตวิทยา การบริการ และอื่นๆ จำนวน 18 ชั่วโมง1.สื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

2.การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

3.เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ

4.ปรับกระบวนคิด สร้าผลสัมฤทธิในงาน

5.เทคนิคการสอนงาน และให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

6.กฏหมายชวนรู้

การพัฒนาตนเอง จำนวน 12 ชั่วโมง1.การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ

2.ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่

3.การพัฒนาบุคลิกภาพ

4.มรรยาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

วิชาเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจ จำนวน 18 ชั่วโมง1.กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

2.การวิเคราะห์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

3.กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

4.Brand Makeover

5.กลยุทธ์การบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain

6.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ? CSR)

โดยทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีมอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร สามารถชำระค่าลงทะเบียนรวม 35 หลักสูตร ในอัตรา 25,000 บาท (สำหรับ 1 ท่าน พร้อมผู้ติดตามอีก 2 ท่าน) องค์กรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053 - 943827 คุณพัชร์ กัลยาณมิตร, คุณบุษบา บุญญาธรรม, คุณศราวุฒิ กมลวิจิตร งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไฟล์แนบ
 
Previous 

Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่