ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<<พฤศจิกายน 2562 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Start:    06/01/2555

พันธกิจ

-   รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมของคณะฯ
-   ให้บริการและอำนวยความสะดวก ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แก่บุคลากร และนักศึกษา
-   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสุนนการบริหารจัดการภายในคณะฯ
-   ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
-   จัดทำ เว็บไซต์ สื่องานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของคณะฯ
-   ดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-   จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรและนักศึกษา

 

เป้าหมาย


-    ปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุม ให้ทันสมัย
-    พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
-    พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายเพื่อการให้บริการ
-    พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตอล

 
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่