ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


<<สิงหาคม 2563 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00002
จำนวนผู้เข้าชม c.th/
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555

  เรื่อง
   ขอความร่วมมืออาจารย์ใช้แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์คุมสอบทำหน้าที่แทน พร้อมการยื่นลา
  วันที่ประกาศ
15 / 11 / 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีที่อาจารย์ไม่มาคุมสอบ จึงได้เสนอแนะให้กำหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์ที่ลาไปราชการ/ลาพักผ่อน/ลากิจ/ลาไปต่างประเทศ/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอด ฯลฯ กรอกแบบฟอร์มการลา พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์คุมสอบทำหน้าที่แทนส่งที่ภาควิชา เพื่อหัวหน้าภาควิชาพิจารณาการลา เพื่อภาควิชาส่งแบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์คุมสอบทำหน้าที่แทนให้งานบริการการศึกษาฯ โดยขอความร่วมมืออาจารย์ใช้แบบฟอร์มเพื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ดังไฟล์แนบ
  ไฟล์แนบ
 
Previous 

Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่