ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


<<เมษายน 2561 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม c.th/
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555


พันธกิจ
 
ดูแลรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะฯ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การจัดปัจจัยเอื้ออำนวยการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา วิธีจัดการเรียนการสอน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารวิชาการ และตำรา ตลอดทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กระบวนวิชา อาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่