ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<<มกราคม 2564 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม c.th/
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555


พันธกิจ
 
ดูแลรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะฯ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การจัดปัจจัยเอื้ออำนวยการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา วิธีจัดการเรียนการสอน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารวิชาการ และตำรา ตลอดทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กระบวนวิชา อาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่