ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยกิจการนักศึกษา
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 


<<กันยายน 2563 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม 03128
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1
Start:    06/01/2555


พันธกิจ
 
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา ได้แก่ การจัดงบประมาณสำหรับการพัฒนานักศึกษา การแสวงหาทุนและจัดสรรทุนการศึกษา ทั้งทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา กำกับดูแลวินัยนักศึกษา การแนะแนวอาชีพ การให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษา การติดตามผลการเรียนและคุณภาพชีวิตนักศึกษา งานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนงานข้อมูลและสถิติด้านกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา เช่น กำกับดูแล นักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ห้องพัก อาคารสถานที่และบริเวณหอพัก งานการเงิน งานซ่อมบำรุง งานสวนและสนาม งานครุภัณฑ์และงบประมาณ การประชุมคณะกรรมการหอพัก รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก และงานแผนงาน ตลอดจนงานข้อมูลและสถิติทางด้านหอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์


 
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่