Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่อยู่หอพักคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2558
  วันที่ประกาศ
10/ 06/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอพักคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2558
หากนักศึกษาคนใดประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053-944359 หรือ 08-7175-6465
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่